Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Δ.Σ. από τις 23 Μαρτίου 2016 συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος Ι. Παναγιωτίδου
Αντιπρόεδρος Α` Α. Βελλή
Αντιπρόεδρος Β` Δ. Φουστάνου
Γεν. Γραμματεύς Α. Γεωργιάδη
Ειδ. Γραμματεύς Μ. Κατσικάκη
Ταμίας Α` Α. Σκεύη
Ταμίας Β` Σ. Παλημέρη


ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπεύθυνη Μεγάλων Χορηγιών Ε. Στεφανίδου
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Μ. Κατσικάκη
Βοηθός Δημοσίων Σχέσεων Α. Μελά - Χοϊμέ
Υπεύθυνες Παιδ. Σταθμού Ε. Στεφανίδου / Δ. Φουστάνου
Υπεύθυνη Πρεσβειών Σ. Παλημέρη
Υπεύθυνες
Φιλανθρωπικού Τομέα
Κ. Κόρπη / Λ. Τάμερ - Κομπανίου / Λ. Μελά - Χοϊμέ / Μ. Μπέκα / Μ. Κωνσταντοπούλου – Χέλμη
Υπεύθυνη Γραφείου Α. Κοκκίνη
Υπεύθυνη Νομικών Υποθέσεων Φ. Κοντομαρίνου – Παπαδοπούλου
Υπεύθυνες Χορηγιών και διοργάνωσης εκδηλώσεων Ε. Δαμάσκου / Α. Περατικού
Υπεύθυνη Πολεοδομικών
& Τεχνικών Έργων
Ι.Χ. Μόρμορη
Υπεύθυνες Αποθήκης Α. Βελλή / Ε. Ταμβακάκη / Ε. Ψιλιανού
Επίτιμη Πρόεδρος Ε. Μηναϊδη
Επίτιμη Πρχειροποίητα πέταλα όεδρος Α. Βάγια – Κοντονασοπούλου
Επίτιμα Μέλη Μ. Κυριακού / Ν. Σταθουλοπούλου