Οι Φίλοι του Παιδιού

 

Τα Παιδιά βοηθούν τα Παιδιά

 


            Το Φιλανθρωπικό μας Σωματείο οργάνωσε και υλοποιεί πρόγραμμα «Τα παιδιά βοηθούν τα παιδιά» για τους άπορους μαθητές των οικογενειών που στηρίζουν.

            Σκοποί του προγράμματος είναι η υποστήριξη της σχολικής σταδιοδρομίας των παιδιών, η ενίσχυση των γνώσεών τους για την ευκολότερη διεκδίκηση θέσεων εργασίας στο μέλλον και η δυνατότητα επίτευξης ενός καλύτερου μέλλοντος για όλα τους.

            Το πρόγραμμα «Τα παιδιά βοηθούν τα παιδιά» απευθύνεται σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) που παρουσιάζουν δυσκολίες στο μάθημα των Αγγλικών και χρειάζονται στήριξη. Οι μαθητές που συμμετέχουν είναι παιδιά που:

• στηρίζουν «Οι Φίλοι του Παιδιού»
• που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
• που δεν έχουν πρόσβαση σε ενισχυτική διδασκαλία
• που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην απόδοσή τους στο σχολείο και έχουν μαθησιακά κενά στα Αγγλικά.

            Το πρόγραμμα υλοποιείται από εθελοντές μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου με καλή γνώση Αγγλικών και με διάθεση προσφοράς, οι οποίοι επιλέγονται από την κοινωνική λειτουργό του Φιλανθρωπικού μας Σωματείου, κυρία Χρυσούλα Διαμαντοπούλου.

            Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» παρακολουθεί την πορεία των παιδιών στα πλαίσια της συνεργασίας τους και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Επίσης, το Σωματείο παρακολουθεί τη σχολική σταδιοδρομία των παιδιών και επικοινωνεί με τα σχολεία, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

            Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, οι «εκπαιδευτικοί» και οι μαθητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο σχετικά με το βίωμά τους, τη σχέση ανάμεσα τους, καθώς και την σχολική πρόοδο των παιδιών.

Λαχειοφόρος
Αγορά
κάντε μια
ΔΩΡΕΑ

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

 

Ευχαριστούμε το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για την οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας, για το 2022.

Ευχαριστούμε την Καρτερία ΑΜΚΕ, η οποία, εδώ και 4 χρόνια, καλύπτει τη μισθοδοσία της βρεφονηπιοκόμου του Παιδικού μας Σταθμού, ενώ παρέχει και υλική και οικονομική στήριξη στον Φιλανθρωπικό Τομέα όταν παραστεί ανάγκη.

Ευχαριστούμε την εταιρεία e-food, η οποία στέκεται στο πλευρό του Παιδικού μας Σταθμού μηνιαίως, από το 2017, με υλική στήριξη και τεχνικές εργασίες όταν παραστεί ανάγκη.

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για τη στήριξη των σχολικών γευμάτων του Παιδικού μας Σταθμού, για το 2023.