Οι Φίλοι του Παιδιού

 

Τα Παιδιά βοηθούν τα Παιδιά

 


            Το Φιλανθρωπικό μας Σωματείο οργάνωσε και υλοποιεί πρόγραμμα «Τα παιδιά βοηθούν τα παιδιά» για τους άπορους μαθητές των οικογενειών που στηρίζουν.

            Σκοποί του προγράμματος είναι η υποστήριξη της σχολικής σταδιοδρομίας των παιδιών, η ενίσχυση των γνώσεών τους για την ευκολότερη διεκδίκηση θέσεων εργασίας στο μέλλον και η δυνατότητα επίτευξης ενός καλύτερου μέλλοντος για όλα τους.

            Το πρόγραμμα «Τα παιδιά βοηθούν τα παιδιά» απευθύνεται σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) που παρουσιάζουν δυσκολίες στο μάθημα των Αγγλικών και χρειάζονται στήριξη. Οι μαθητές που συμμετέχουν είναι παιδιά που:

• στηρίζουν «Οι Φίλοι του Παιδιού»
• που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
• που δεν έχουν πρόσβαση σε ενισχυτική διδασκαλία
• που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην απόδοσή τους στο σχολείο και έχουν μαθησιακά κενά στα Αγγλικά.

            Το πρόγραμμα υλοποιείται από εθελοντές μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου με καλή γνώση Αγγλικών και με διάθεση προσφοράς, οι οποίοι επιλέγονται από την κοινωνική λειτουργό του Φιλανθρωπικού μας Σωματείου, κυρία Χρυσούλα Διαμαντοπούλου.

            Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» παρακολουθεί την πορεία των παιδιών στα πλαίσια της συνεργασίας τους και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Επίσης, το Σωματείο παρακολουθεί τη σχολική σταδιοδρομία των παιδιών και επικοινωνεί με τα σχολεία, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

            Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, οι «εκπαιδευτικοί» και οι μαθητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο σχετικά με το βίωμά τους, τη σχέση ανάμεσα τους, καθώς και την σχολική πρόοδο των παιδιών.

κάντε μια
ΔΩΡΕΑ

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

 

Ευχαριστούμε την ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΑΜΚΕ για την πολυετή και ανεκτίμητη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας.

Ευχαριστούμε την Tamer Family Foundation για την πολύτιμη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας, από την ίδρυσή του έως και σήμερα.

Ευχαριστούμε τo Perianth Hotel για την πολυετή και πολύτιμη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας.

Ευχαριστούμε πολύ την Tsimpos & Associates για την Προμελέτη και την Οριστική Μελέτη για την έκδοση άδειας κατεδάφισης και την άδεια ανέγερσης του Νέου Κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας & Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Εφήβων του Σωματείου μας. Ευχαριστούμε και τους συνεργάτες: Σπύρο Τζιβανάκη-Πολιτικό Μηχανικό, την εταιρεία TEAS A.E.- Hλεκτρομηχανολογικες Mελετες και τον Κων/νο Αστάρα-Τοπογράφο Μηχανικό.