Πρόγραμμα υποστήριξης οικογενειακής εστίας

 

Το Σωματείο, στα 28 χρόνια της δράσης του, στήριζε οικογένειες που ανήκαν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης, το Σωματείο στηρίζει και οικογένειες που δεν ανήκαν ποτέ σε ευπαθείς ομάδες, όμως λόγω ανεργίας δεν έχουν κανένα εισόδημα και αδυνατούν να ικανοποιήσουν βασικές βιοτικές ανάγκες.

Το Σωματείο, αντιλαμβανόμενο την σοβαρή κρίση της παραδοσιακή Ελληνικής οικογένειας και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εξώσεως ή και απομακρύνσεως των παιδιών από την οικογένειά τους, υλοποιεί για 2η χρονιά με την υποστήριξη του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, το πρόγραμμα υποστήριξης της οικογενειακής εστίας.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

οικογένειες με χαμηλό εισόδημα (κάτω των 8.000€)
κατοίκους Αττικής
με ανήλικα τέκνα


Παρέχεται:

πληρωμή ενοικίου
πληρωμή λογαριασμών ηλεκτροδότησης
παροχή τροφίμων σε μηναία βάση
κοινωνική και ψυχολογική στήριξη
εργασιακή συμβουλευτική

Διαδικασία αίτησης:
Αιτήσεις για αξιολόγηση δέχεται η Κοινωνική Υπηρεσία του Σωματείου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας,
από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 -13:00 στο τηλ 210-7215901.