Οι Φίλοι του Παιδιού

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

 

Το Σωματείο υλοποίησε το έργο «Ομάδες Εργασιακής Επανένταξης», που σκοπό είχε την υποστήριξη της οικονομικής ένταξης ευπαθών ομάδων. Στόχος ήταν η ενδυνάμωση των άνεργων γονέων μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένου επαγγελματικού πλάνου, την ενημέρωση τους σχετικά με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και την καλλιέργεια και ανάπτυξη υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού».
 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr
 
Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
Τη διαχείριση του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.  
Μάθετε περισσότερα: www.eegrants.org / www.norwaygrants.org
 
Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο - Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη
στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €450 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.
Δείτε περισσότερα στο www.bodossaki.gr

Σχετικά με το SolidarityNow:
Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.
Δείτε περισσότερα https://www.solidaritynow.org/
 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρυσούλα Διαμαντοπούλου, email: [email protected], τηλέφωνο: 2107215901

 

 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι συναντήσεις της Ομάδας Εργασιακής Επανένταξης
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι συναντήσεις της Ομάδας Εργασιακής Επανένταξης του Σωματείου μας “Οι Φιλοι του Παιδιού’ Μιας συμβουλευτικής ομάδας με στόχο την διευκόλυνση της εργασιακής επανένταξης 10 άπορων, μακροχρόνια ανέργων μητέρων με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
 
 
  14/4/2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνεχίζονται οι συναντήσεις της Ομάδας Εργασιακής επανένταξης

Κατά τον δεύτερο μήνα των εργασιών συζητήθηκαν οι δεξιότητες που είναι χρήσιμες και αποτελεσματικές στην εύρεση εργασίας.  Έγινε εκτενής αναφορά τόσο στις γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και τεχνικές ικανότητές που χρησιμοποιεί ένας εργαζόμενος για να διεκπεραιώσει μια σειρά εργασιών στο πλαίσιο του επαγγέλματός του (hard skills), όσο και στις δεξιότητες προσωπικότητας (soft skills), τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου όπως είναι η ψυχική ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα, η κριτική σκέψη, η θετικότητα κ.α.. 

 

  1/2/2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συγκροτήθηκε η ομάδα εργασιακής επανένταξης. 

10 γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους, 10 γυναίκες που στον πιο απαιτητικό ρόλο της ζωής τους πρέπει να ανταπεξέλθουν ολομόναχες αλλά που είναι αποφασισμένες να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συγκρότησαν την πρώτη ομάδα εργασιακής επανένταξης.  10 μακροχρόνια άνεργες οι οποίες βιώνουν μια πολύ δύσκολη συνθήκη εργασιακά, κοινωνικά και συναισθηματικά προσπαθούν να επανατοποθετηθούν στην αγορά εργασίας.

 

  30/12/2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση του έργου "Ομάδες εργασιακής επανένταξης"

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση του έργου "Ομάδες εργασιακής επανένταξης", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Σωματείο "Οι Φίλοι του Παιδιού". Η Κοινωνιολόγος, Coach, Mentor & Trainer, Θεοδώρα Φούντα πραγματοποίησε 20 ραντεβού με άνεργους γονείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν.

 

  18/11/2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

Ξεκινούν τις επόμενες ημέρες οι ενημερωτικές συναντήσεις για τη συγκρότηση των Ομάδων Εργασιακής Επανένταξης
Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου "Ομάδες Εργασιακής Επανένταξης", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού». Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση άνεργων γονέων μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένου επαγγελματικού πλάνου, την ενημέρωσή τους σχετικά με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και την καλλιέργεια και ανάπτυξη υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων.  Απευθύνεται σε άνεργους γονείς με ανήλικα παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες – ωφελουμένων από το Σωματείο.

  5/10/2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
κάντε μια
ΔΩΡΕΑ

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

 

Ευχαριστούμε την ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΑΜΚΕ για την πολυετή και ανεκτίμητη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας.

Ευχαριστούμε την Tamer Family Foundation για την πολύτιμη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας, από την ίδρυσή του έως και σήμερα.

Ευχαριστούμε τo Perianth Hotel για την πολυετή και πολύτιμη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας.

Ευχαριστούμε πολύ την Tsimpos & Associates για την Προμελέτη και την Οριστική Μελέτη για την έκδοση άδειας κατεδάφισης και την άδεια ανέγερσης του Νέου Κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας & Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Εφήβων του Σωματείου μας. Ευχαριστούμε και τους συνεργάτες: Σπύρο Τζιβανάκη-Πολιτικό Μηχανικό, την εταιρεία TEAS A.E.- Hλεκτρομηχανολογικες Mελετες και τον Κων/νο Αστάρα-Τοπογράφο Μηχανικό.