Οι Φίλοι του Παιδιού

 

Πρόγραμμα κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης γονέων και παιδιών

 

 

Η Κοινωνική Λειτουργός έχει καθημερινή συνεργασία με γονείς και παιδιά συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα μέσω ατομικών ραντεβού.

Ενημερώνει τους γονείς για προγράμματα πρόνοιας και τους διασυνδέει με τις ανάλογες κρατικές υπηρεσίες.

Μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, προσπαθεί να υποστηρίξει τους γονείς προκειμένου να ασκήσουν τον γονεϊκό τους ρόλο.

Υλοποιεί ομαδικές δραστηριότητες με γονείς και παιδιά.

Σε συνεργασία με τον σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, λειτουργούν την ομάδα γονέων, όπου εκεί κυρίως διαπραγματεύονται θέματα που αφορούν τη σχέση των γονέων με το παιδί τους, πώς θα χειριστούν τα θέματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση, πώς θα συμπεριφερθούν σε ένα παιδί που αντιδρά και παρουσιάζει δύσκολη συμπεριφορά και γενικά όλα αυτά που απασχολούν και προβληματίζουν τους γονείς.

Επίσης, η Κοινωνική Λειτουργός του Σωματείου, σε συνεργασία με Κοινωνιολόγο Σύμβουλο Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, υλοποιεί το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Ανέργων Γονέων

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι :

η βελτίωσης της αυτογνωσίας των συμμετεχόντων και ο εντοπισμός των δυνατών και αδύναμων σημείων τους
η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης καθώς της αυτοπεποίθησης των ανέργων
η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ στόχων και ονείρων.

Τα βασικά βήματα της στοχοθέτησης

η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επαγγελματικού πλάνου (σύνταξη βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης με τον εργοδότη, προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον)
η ενημέρωση σχετικά με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας
η καλλιέργεια και ανάπτυξη υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων
η αρχική διερεύνηση επιχειρηματικότητας

Το Σωματείο είναι επίσημο κέντρο εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών από το 1996.

κάντε μια
ΔΩΡΕΑ

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

 

Ευχαριστούμε το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για την οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας, για το 2022.

Ευχαριστούμε την Καρτερία ΑΜΚΕ, η οποία, εδώ και 4 χρόνια, καλύπτει τη μισθοδοσία της βρεφονηπιοκόμου του Παιδικού μας Σταθμού, ενώ παρέχει και υλική και οικονομική στήριξη στον Φιλανθρωπικό Τομέα όταν παραστεί ανάγκη.

Ευχαριστούμε την εταιρεία e-food, η οποία στέκεται στο πλευρό του Παιδικού μας Σταθμού μηνιαίως, από το 2017, με υλική στήριξη και τεχνικές εργασίες όταν παραστεί ανάγκη.

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για τη στήριξη των σχολικών γευμάτων του Παιδικού μας Σταθμού, για το 2023.