Οι Φίλοι του Παιδιού

 

Συγκροτήθηκε η ομάδα εργασιακής επανένταξης. 

 

 

  •   30/12/2020

Κατά τον πρώτο μήνα των συναντήσεων οι συμμετέχουσες εντόπισαν τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά τους, τα γνωρίσματά τους και τις αξίες τους.  Κατάφεραν να αναγνωρίσουν πια είναι τα δυνατά τους σημεία πάνω στα οποία μπορούν να βασιστούν για να διεκδικήσουν με επιτυχία μια νέα θέση εργασίας.  Και ποιες είναι οι αδυναμίες τους που πρέπει να δουλέψουν για να πάψουν να αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξή τους.

Συνεχίζονται οι συναντήσεις που στόχο έχουν αυτές οι γυναίκες να συνειδητοποιήσουν και να καλλιεργήσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, να ενημερωθούν για τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και να μπορέσουν να διαχειριστούν την επαγγελματική τους εικόνα κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Επιστροφή

κάντε μια
ΔΩΡΕΑ

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

 

Ευχαριστούμε τη NEPTUNE LINES που για 9η χρονιά καλύπτει βασικά είδη διατροφής σε κρέας, λαχανικά, φρούτα και τυρί, για τη διατροφή των παιδιών του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου μας.