Οι Φίλοι του Παιδιού

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση του έργου "Ομάδες εργασιακής επανένταξης"

 

 

  •   18/11/2020

Σε αυτή τη φάση, η Coach σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό του Σωματείου, Χρυσούλα Διαμαντοπούλου θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συναντήσεις για να καταλήξουν στα 10 άτομα που θα συγκροτήσουν την τελική ομάδα .

Στόχος της ομάδας είναι οι άνεργοι γονείς να συνειδητοποιήσουν και να καλλιεργήσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, να ενημερωθούν για τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και να μπορέσουν να διαχειρίζονται την επαγγελματική τους εικόνα κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

 Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Επιστροφή

κάντε μια
ΔΩΡΕΑ

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

 

Ευχαριστούμε τη NEPTUNE LINES που για 9η χρονιά καλύπτει βασικά είδη διατροφής σε κρέας, λαχανικά, φρούτα και τυρί, για τη διατροφή των παιδιών του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου μας.