ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

 

  •   30/4/2015

Η πρώτη Ομάδα Ενδυνάμωσης Άνεργων Γονέων ξεκίνησε στις 2/10/2014 . Σε αυτή συμμετείχαν 10 άνεργοι γονείς με σκοπό να επαναπροσδιορίσουν  τον ρόλο τους και την θέση τους στην νέα αγορά εργασίας . Η ομάδα έληξε μετά από 15 συναντήσεις στις 2/5/2015.

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι :

- η βελτίωσης της αυτογνωσίας των συμμετεχόντων και ο εντοπισμός των δυνατών και αδύναμων σημείων τους

- η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης καθώς της αυτοπεποίθησης των ανέργων

- η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ στόχων και ονείρων. Τα βασικά βήματα της στοχοθέτησης.

- η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επαγγελματικού πλάνου (σύνταξη βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης με τον εργοδότη, προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον)

- η ενημέρωση σχετικά με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας

- η καλλιέργεια και ανάπτυξη υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων

- η αρχική διερεύνηση επιχειρηματικότητας

Από τους  συμμετέχοντες :

 4  στους 10 γονείς που συμμετείχαν κατάφεραν να αποκατασταθούν επαγγελματικά ,

 2 γονείς συμπλήρωσαν τις ώρες εργασίες με επιπλέον εργασία ή  συμπληρώνοντας περισσότερες ώρες εργασίες στο ίδιο αντικείμενο ενώ

 όλοι οι γονείς  κατάφεραν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα και τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν εργασία.

 Συγκεκριμένα

  • 1 μητέρα βρήκε δουλειά σε στεγνοκαθαριστήριο
  • 1 μητέρα βρήκε δουλειά ως καθαρίστρια
  • 1 μητέρα προσλήφθηκε σε ιδιωτικό ΙΕΚ ως καθηγήτρια σε εργαστήριο
  • 1 πατέρας συμπλήρωσε τις ημέρες εργασίες με δεύτερη εργασία
  • 1 πατέρας συμπλήρωσε τις ώρες εργασίας στην ήδη υπάρχουσα δουλειά

Επιστροφή στα Νέα

κάντε μια
ΔΩΡΕΑ

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

 

Ευχαριστούμε την NEPTUNE LINES που για 4η χρονιά καλύπτει βασικά είδη διατροφής σε κρέας, λαχανικά, φρούτα και τυρί, για την διατροφή των παιδιών του Παιδικού Σταθμού μας.