Οι Φίλοι του Παιδιού

 

ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

 

  •   30/4/2015

Η πρώτη Ομάδα Ενδυνάμωσης Άνεργων Γονέων ξεκίνησε στις 2/10/2014 . Σε αυτή συμμετείχαν 10 άνεργοι γονείς με σκοπό να επαναπροσδιορίσουν  τον ρόλο τους και την θέση τους στην νέα αγορά εργασίας . Η ομάδα έληξε μετά από 15 συναντήσεις στις 2/5/2015.

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι :

- η βελτίωσης της αυτογνωσίας των συμμετεχόντων και ο εντοπισμός των δυνατών και αδύναμων σημείων τους

- η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης καθώς της αυτοπεποίθησης των ανέργων

- η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ στόχων και ονείρων. Τα βασικά βήματα της στοχοθέτησης.

- η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επαγγελματικού πλάνου (σύνταξη βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης με τον εργοδότη, προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον)

- η ενημέρωση σχετικά με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας

- η καλλιέργεια και ανάπτυξη υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων

- η αρχική διερεύνηση επιχειρηματικότητας

Από τους  συμμετέχοντες :

 4  στους 10 γονείς που συμμετείχαν κατάφεραν να αποκατασταθούν επαγγελματικά ,

 2 γονείς συμπλήρωσαν τις ώρες εργασίες με επιπλέον εργασία ή  συμπληρώνοντας περισσότερες ώρες εργασίες στο ίδιο αντικείμενο ενώ

 όλοι οι γονείς  κατάφεραν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα και τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν εργασία.

 Συγκεκριμένα

  • 1 μητέρα βρήκε δουλειά σε στεγνοκαθαριστήριο
  • 1 μητέρα βρήκε δουλειά ως καθαρίστρια
  • 1 μητέρα προσλήφθηκε σε ιδιωτικό ΙΕΚ ως καθηγήτρια σε εργαστήριο
  • 1 πατέρας συμπλήρωσε τις ημέρες εργασίες με δεύτερη εργασία
  • 1 πατέρας συμπλήρωσε τις ώρες εργασίας στην ήδη υπάρχουσα δουλειά

Επιστροφή στα Νέα

κάντε μια
ΔΩΡΕΑ

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

 

Ευχαριστούμε την ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΑΜΚΕ για την πολυετή και ανεκτίμητη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας.

Ευχαριστούμε την Tamer Family Foundation για την πολύτιμη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας, από την ίδρυσή του έως και σήμερα.

Ευχαριστούμε τo Perianth Hotel για την πολυετή και πολύτιμη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας.

Ευχαριστούμε πολύ την Tsimpos & Associates για την Προμελέτη και την Οριστική Μελέτη για την έκδοση άδειας κατεδάφισης και την άδεια ανέγερσης του Νέου Κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας & Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Εφήβων του Σωματείου μας. Ευχαριστούμε και τους συνεργάτες: Σπύρο Τζιβανάκη-Πολιτικό Μηχανικό, την εταιρεία TEAS A.E.- Hλεκτρομηχανολογικες Mελετες και τον Κων/νο Αστάρα-Τοπογράφο Μηχανικό.