Οι Φίλοι του Παιδιού

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

  •   24/4/2015

Από τον Ιούλιο του 2013 έως και σήμερα η Hellenic Hope έχει υποστηρίξει ιατροφαρμακευτικά ,  σε συνεργασία με την ΜΚΟ MISSIONANTHROPOS   περισσότερα από 56 άπορα  παιδιά που προστατεύει το Σωματείο μας  Έχει καλύψει  ιατρικές εξετάσεις , όργανα θεραπειών και φαρμακευτική αγωγή σε παιδιά άπορα των οποίων η ασφάλιση δεν καλύπτει την θεραπεία τους.

Επίσης , 6 παιδιά στηρίζει μαθησιακά με την πληρωμή  σε μηναία βάση

- λογοθεραπείας

- ειδικής αγωγής

- εργοθεραπείας

- ψυχοθεραπείας

 

Ενώ σε 4 παιδιά καλύπτει την πληρωμή διδάκτρων Αγγλικών .

Επιστροφή στα Νέα

κάντε μια
ΔΩΡΕΑ

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

 

Ευχαριστούμε την ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΑΜΚΕ για την πολυετή και ανεκτίμητη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας.

Ευχαριστούμε την Tamer Family Foundation για την πολύτιμη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας, από την ίδρυσή του έως και σήμερα.

Ευχαριστούμε τo Perianth Hotel για την πολυετή και πολύτιμη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας.

Ευχαριστούμε πολύ την Tsimpos & Associates για την Προμελέτη και την Οριστική Μελέτη για την έκδοση άδειας κατεδάφισης και την άδεια ανέγερσης του Νέου Κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας & Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Εφήβων του Σωματείου μας. Ευχαριστούμε και τους συνεργάτες: Σπύρο Τζιβανάκη-Πολιτικό Μηχανικό, την εταιρεία TEAS A.E.- Hλεκτρομηχανολογικες Mελετες και τον Κων/νο Αστάρα-Τοπογράφο Μηχανικό.